pexels-cottonbro-3661193.jpg

   

Vesper BSO+

Buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra zorgvraag

Woehoe!!

Wij zijn  

open 

Gestructureerde 
avonturen 
beleven wij samen 

 

Onze aanpak

De kinderen die naar Vesper komen hebben een extra ondersteuningsbehoefte waardoor zij niet bij een reguliere opvang, oppas oma of mantelzorger terecht kunnen. 

Amsterdam-Zuid: IJsbaanpad 9:
Maandag t/m Zaterdag

 

  Hilversum-Noord: Sportpark Crailoo 4

Opening juli 2021!

Amsterdam-Amstel : De Wereldboom

Opening september 2021!

Hilversum - Oost: Scouting

Opening oktober 2021!

Locaties 

Kleine groepen

Onze kinderen worden opgevangen in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen per pedagogisch medewerker.

Vaste structuur

Onze kinderen zijn gebaat bij een duidelijk en overzichtelijk dagprogramma. Deze structuur zorgt ervoor dat ieder kind weet waar hij aan toe is.

Één op één

Op de groep wordt 

intensieve specialistische   begeleiding geboden aan de kinderen, zowel één op één als in groepsverband. 

Kinderopvangtoeslag

Door de combinatie van opvang en specialistische begeleiding kunt u de kosten vergoed krijgen vanuit de kinderopvangtoeslag. Voor de

plus bijdrage is er een mogelijkheid vanuit een (informele) PGB vergoeding.

 

Meld je aan!

Word als eerste op de hoogte 
gebracht van nieuwe locaties. 

Dank voor je bericht.

Je staat nu op onze nieuwsbrieflijst.