Jullie kind is bij
ons in goede handen

Missie

Vesper BSO+ is vernoemd naar het allereerste kindje dat onze oprichtster Anne-Sophie heeft begeleid: een meisje waarvoor geen passende opvang beschikbaar was.

De missie van Vesper is voor alle kinderen in Nederland passende opvang te bieden, ook voor kinderen met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Aanmelden

Aandacht en structuur

Iedere school in Nederland is verplicht om opvang voor hun leerlingen te regelen, echter is het speciaal onderwijs hierop uitgezonderd.

Leerlingen van het speciaal onderwijs hebben over het algemeen meer (positieve) aandacht, structuur en duidelijkheid nodig. Juist voor deze kwetsbare doelgroep is de kinder of buitenschoolse opvang niet beschikbaar.

Dit heeft tot gevolg dat ouders noodgedwongen moeten stoppen met werken en/of dat kinderen op dure groepen in de jeugdzorg blijven hangen omdat doorstroom niet mogelijk is.

Kom even op adem

Als ouder van een zorgintensief kind is het vaak een hele zoektocht om passende hulp te vinden. De balans tussen werk, gezin en zorgen voor je kind staat vaak onder spanning. Om de zorg vol te kunnen houden is het belangrijk dat jullie als gezin ontlast worden. Hierdoor kunnen jullie als ouders even op adem komen en kan er tijd worden gegund aan elkaar. Vesper biedt deze ontlasting door een aantal dagdelen in de week de opvang van jullie kind op zich te nemen. Deze tijdelijke ontlasting heeft doorgaans een zeer positief effect op de gezinsdynamiek.

Faq

Vesper BSO + biedt opvang aan kinderen met gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Onze opvang is beschikbaar voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) die vanwege hun specifieke zorgbehoeften niet terechtkunnen bij een reguliere kinderopvang.

Het aanmeldings- en inschrijvingsproces voor nieuwe kinderen verloopt als volgt bij Vesper BSO+:

  1. Aanmelding: ouders kunnen hun kind aanmelden door contact op te nemen met ons ouderondersteuningsteam. Dit kan telefonisch, via e-mail of tijdens een persoonlijk gesprek.
  2. Informatie en rondleiding: na de aanmelding ontvangen ouders informatie over onze opvang en wordt er de mogelijkheid geboden voor een rondleiding op de opvang locatie. Dit biedt ouders de gelegenheid om de faciliteiten te bekijken en eventuele vragen te stellen.
  3. Inschrijvingsformulier: bij besluit tot inschrijving ontvangen ouders een inschrijvingsformulier. Hierop dienen zij relevante gegevens van hun kind in te vullen, inclusief eventuele specifieke behoeften, allergieën of dieetwensen.
  4. Intakegesprek: een intakegesprek wordt gepland om verdere details te bespreken, zoals de dagelijkse routine van het kind, specifieke zorgbehoeften en andere relevante informatie. Dit biedt ons de kans om de opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind.
  5. Bevestiging: na het intakegesprek ontvangen ouders een bevestiging van de inschrijving en verdere informatie over het starten bij Vesper BSO+.

We streven ernaar om het aanmeldings- en inschrijvingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en staan altijd klaar om vragen te beantwoorden en ouders te begeleiden tijdens deze fase.

Staat jouw vraag hier niet bij? Bekijk onze FAQ pagina hier!

Translate »