De groepsmedewerkers van Vesper BSO+ werken jaarlijks samen met vele gezinnen. Dat doen wij met kennis van zaken, met enthousiasme, in overleg en in samenwerking met elkaar. Voor ons staat goede opvang en tevredenheid van de kinderen en ouders voorop. Vaak is dat ook zo en kunnen we samen groeien en glunderen.

Soms kan het zijn dat je ontevreden of boos bent en het vertrouwen in een groepsmedewerker of onze organisatie aangetast is. Het kan te maken hebben met de manier waarop je je bejegend voelt door een groepsmedewerkers, of het kan veroorzaakt zijn door de begeleiding van ons als organisatie. Het uiten van onvrede of een klacht, op welke manier dan ook, is belangrijk voor Vesper BSO+. Het geeft ons de gelegenheid aandacht te schenken aan de onvrede, deze te onderzoeken en
te beoordelen en zo hopelijk het vertrouwen terug te winnen. Daarnaast kan het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg en het voorkomen van fouten.

Onvrede kan je het beste uiten op de plek waar deze ontstaan is. Probeer het ongenoegen te bespreken met degene om wie het gaat. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te vinden of eventuele misverstanden recht te zetten. Als het niet mogelijk is de betreffende persoon op dat moment te spreken, biedt een volgende afspraak misschien een goede gelegenheid om vragen of de klacht naar voren te brengen.

Lukt het niet om de onvrede met de betrokken groepsmedewerkers te bespreken of wil je dat niet. Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris van Vesper door een officiële klacht in te dienen via de interne klachtenregeling.(klachtenregeling@bijvesper.nl).

Indien interne klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Translate »