Goed om te weten

Vergoedingen

De kosten voor de BSO+ van Vesper bestaan uit twee delen. Het eerste deel is de normale kinderopvangbijdrage. Het tweede deel is een plus bijdrage voor de kleine groepen en inzet van gespecialiseerde pedagogische medewerkers, dit bedrag is afhankelijk van de af te nemen uren.

Kinderopvang bijdrage

Bij Vesper kun je gebruik maken van de kinderopvangtoeslag regeling van de overheid. Voor 2024 heeft de overheid het maximale tarief vastgesteld voor buitenschoolse opvang op €9.12 per uur. Wij volgen dit tarief, wat betekent dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de kinderopvangtoeslag.

Voor een proef berekening van de te ontvangen toeslag verwijzen we je graag door naar de website van de Belastingdienst.

Aanmelden

Plus bijdrage

Naast het reguliere opvang tarief hanteert Vesper een plus bijdrage voor de gespecialiseerde zorg voor jullie kind.
In de regio Gooi & Vechtstreek betaalt de gemeente deze plus bijdrage middels een indicatie, welke kan worden aangevraagd bij een jeugdconsulent. Neem contact op met het sociale team in je eigen gemeente. In Hilversum kan dat via (035) 692 2700.

In de regio Amsterdam kan je dit bedrag zelf bijdragen of vergoeden middels een persoonsgebonden budget (PGB).

Een PGB dient door jullie zelf te worden aangevraagd. Meer informatie vind je op https://oktamsterdam.nl of neem contact op via de ouder en kindadviseur bij jullie op school.

meer informatie


52 weken pakket

Bij het 52 weken pakket heb je het hele jaar recht op buitenschoolse opvang op de vaste dagen die door jullie zijn aangevraagd. Zowel gedurende de schoolweken, schoolvakanties en op studiedagen.

48 weken pakket

Bij het 48 weken pakket heb je recht op buitenschoolse opvang in de schoolweken en studiedagen op de dagen waarvoor je het contract hebt afgesloten. Daarnaast krijg je (afhankelijk van de school van je kind) ook gemiddeld 8 weken opvang in de vakantie weken.


Aanvraag PGB

1. Zoek contact met de ouder en kind adviseur van jullie school en plan een afspraak.

2. Neem contact op met Vesper voor een kennismakingsgesprek. Samen maken we een persoonlijk begeleidingsplan en vullen we het PGB-plan in. 

3. Lever het persoonlijke begeleidingsplan en het PGB-plan aan bij jullie ouder en kind adviseur. Het PGB wordt aangevraagd onder het informele tarief.

4. Zodra de PGB (mondeling) is goedgekeurd kan jullie kind starten op de BSO+. De doorlooptijd is gemiddeld acht weken. 

Translate »