Doelgroep

De kinderen die naar Vesper komen hebben een extra ondersteuningsbehoefte waardoor zij niet bij een reguliere buitenschoolse opvang, oppas oma of mantelzorger terecht kunnen. Vesper is een buitenschoolse opvang ingericht om kinderen van 4 tot en met 13 jaar met een extra zorgvraag te begeleiden. Kinderen die naar de Vesper komen hebben extra aandacht nodig, omdat ze gedragsproblemen of een verstandelijke beperking hebben. Wij bieden kinderen een plek waar de voorwaarden worden geboden om gestructureerd te kunnen spelen en ontspannen. Een plek die niet thuis of op een reguliere opvang beschikbaar is. 

Onze pedagogische uitgangspunten

De werkwijze van Vesper

Denken in mogelijkheden

De kinderen die naar Vesper komen hebben meer dan een gemiddeld kind met tegenslag te maken gehad. Ouders zijn vaak al lang opzoek naar een passende school, sport of opvang mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk om deze gezinnen te helpen en een plek te bieden waar van de kracht van het kind wordt uitgegaan. Ook als dit niet vanzelfsprekend is. Wij kijken naar wat kinderen nodig hebben om aan de opvang te kunnen deelnemen. Het uitgangspunt hierbij zijn de mogelijkheden van de kinderen. 

Spelenderwijs ontwikkelen

Vesper biedt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het jonge kind. Hier wordt gedurende de dag veel aandacht aan besteed, gericht op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. Dit betekent bijvoorbeeld veel 1 op 1 interactie met de kinderen en uitdagende activiteiten. Spelenderwijs ontwikkelen draagt immers bij aan de groei van elk kind.

Samenwerking ouders en school

De samenwerking met ouders en school is cruciaal om de kinderen die naar Vesper komen een optimale ervaring te bieden. Zowel school als ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Afstemming tussen alle partijen is nodig om tot de juiste werkwijze te komen voor ieder kind. Er dient een balans te zijn tussen wat gevraagd wordt op school, thuis als op de opvang van het kind. Deze afstemming is belangrijk om overvraging van het kind te voorkomen. 

Samen maken we plezier

We besteden veel aandacht aan de sociale competentie, door ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen in en deel uitmaken van de groep. We betrekken kinderen bij de groep en bij elkaar, in de kring en tijdens gezamenlijke activiteiten. We werken graag in kleine groepjes, omdat kinderen dan beter tot hun recht komen. We leren kinderen rekening houden met elkaar, te overleggen, conflicten oplossen en elkaar te helpen. Plezier maken staat hierbij centraal.

Translate ยป