Is een tweede kind op de opvang goedkoper?

Als ouder ben je altijd op zoek naar manieren om de kosten van de opvang van je kinderen te verlagen. Een veelvoorkomende vraag die bij ouders opkomt, vooral bij diegenen met meerdere kinderen is: is een tweede kind op de opvang goedkoper? In dit artikel gaan we deze vraag grondig onderzoeken en je voorzien van alle informatie die je nodig hebt om erachter te komen of voor jou een tweede kind op de opvang goedkoper is.

Is een tweede kind op de opvang goedkoper?

We willen deze vraag graag direct beantwoorden, maar het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig als ja of nee. Het hangt af van verschillende factoren, waaronder de tarieven van de buitenschoolse opvang, subsidies of financiële ondersteuning waar je als ouders recht op kunt hebben, belastingvoordelen en mogelijke kortingen die beschikbaar zijn voor gezinnen met meerdere kinderen.

De tarieven voor een tweede kind op de buitenschoolse opvang?

De tarieven voor een tweede kind op de buitenschoolse opvang variëren afhankelijk van de specifieke opvanglocatie en het beleid van de kinderopvang. Ook verschilt de prijs tussen een reguliere buitenschoolse opvang en een buitenschoolse opvang +. De kosten voor de reguliere buitenschoolse opvang bedragen €9,12 euro (jaartal 2024). Voor een buitenschoolse opvang + moet je dus rekening houden met een extra bijdrage. Deze verschilt per opvanglocatie.

Toeslagen

In Nederland zijn er toeslagen voor jou als ouders, wanneer je gebruikmaakt van buitenschoolse opvang + voor je kinderen. Deze voordelen zijn bedoeld om je te ondersteunen bij de kosten van kinderopvang en om werk en zorgtaken beter te combineren. De belangrijkste toeslagen zijn:

  • Kinderopvangtoeslag: je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst voor de kosten van kinderopvang, inclusief BSO+. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren per maand.
  • Maximaal uurtarief: de Belastingdienst hanteert een maximum uurtarief waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
  • Aantal opvanguren: je hebt recht op kinderopvangtoeslag voor een bepaald aantal uren per kind per maand. Het maximum aantal uren is 230 uur per maand per kind. Voor BSO+ geldt meestal een hoger aantal opvanguren dan voor reguliere kinderopvang, omdat BSO+ ook tijdens schoolvakanties en naschoolse uren beschikbaar is.
  • Werk- of studie-uren: je moeten kunnen aantonen dat jullie als ouders werken, een opleiding volgen, of een traject naar werk volgen gedurende de uren waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt. Als jullie als beide ouders werken of studeren, hebben jullie recht op meer opvanguren en dus ook een hogere toeslag.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele regelgeving en tarieven met betrekking tot buitenschoolse opvang toeslag, aangezien deze per jaar kunnen veranderen. Je kunt voor specifieke vragen en advies contact opnemen met de Belastingdienst of een belastingadviseur raadplegen.

Moeten de kinderen op dezelfde opvang zitten om in aanmerking te komen voor een verlaging van de kosten?

In de meeste gevallen moeten je kinderen op dezelfde opvanglocatie ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor een verlaging van de kosten. Dit kan betekenen dat je met meerdere kinderen de kosten niet kunt verlagen door ze op verschillende opvanglocaties in te schrijven. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij het plannen van de opvang van je kinderen.

Meld je kind met een extra hulpzorgvraag aan bij Vesper BSO+

Het antwoord op de vraag: is een tweede kind op de opvang goedkoper? Is moeilijk te beantwoorden. Je kunt voor elk kind dezelfde buitenschoolse opvang toeslag aanvragen, maar je eigen bijdrage per maand zal wel verdubbelen. Als ouder van een kind met een extra hulpzorgvraag wil je natuurlijk dat je kind de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt. Bij Vesper BSO+ is elk kind uniek en spelen we in op ieders behoeften. Wij bieden aangepaste opvang aan voor kinderen met een extra hulpzorgvraag. Onze groepsmedewerkers zorgen voor rust en structuur op de groep, zodat kinderen in staat worden gesteld ervaringen op te doen in samen spelen, deelnemen aan activiteiten en het ontdekken van hun eigen talenten. Meld je kind vandaag nog aan bij Vesper BSO+ en laat ons je helpen bij het bieden van de ondersteuning die je kind verdient.

Aanmelden

Translate »